{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

透過銷售服務推廣人道理念

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

運送政策

送貨服務

紅十字物品專門店提供三種送貨方式,提交訂單時可自行選擇下列其中一項。


 • 紅十字物品專門店提取 [免費]: 九龍海庭道19號香港紅十字會總部大樓5樓

 • 青年發展服務分區總部提取 [免費]
 1. 青年發展服務港島總部: 灣仔軒尼詩道130號修頓中心6字樓
 2. 青年發展服務東九龍總部: 九龍觀塘翠屏南邨翠松樓C座地下
 3. 青年發展服務新界東總部: 新界沙田正街1號A香港紅十字會白普理沙田中心2樓
 4. 及青年發展服務新界西總部: 新界荃灣大窩口邨富雅樓1號地下

 • 送貨到單一指定地點 [收費]
 1. 紅十字物品專門店會將訂購的貨品透過第三方物流商「順豐速運」送遞至訂單上所提供的送貨地址,有關費用將由順豐速運以「運費到付」形式收取。只限本地送貨,如需查詢海外送貨,請與我們聯絡。

 2. 請確保在訂單上填寫的收件地址及聯絡電話資料準確。提供不完整、錯誤送貨地址、或無人在提供的地址收貨而引致退回貨件或需重新安排送遞,所產生的額外費用須由訂購者負責。